iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

iLeksyka Deluxe | English-Polish Dictionary

iLeksyka Deluxe | English-Polish Dictionary
 • #: 150129
 • Price: $18.99 In Apple Store
 • Category: Reference
 • Updated: 2011-02-28
 • Current Version: 1.1
 • 1.1 (iOS 4.0 Tested)
 • Size: 42.80 MB
 • Language: English
 • Seller: Poldata sp.j.
 • Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.0 or later
 • © Poldata Sp.j.
 •  Add to Favorite apps

 

Description

Tylko teraz 50% taniej! Oferta ograniczona czasowo!

Słowniki Leksyka.pl tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słownika został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat).

KATEGORIE, m.in.: medycyna, prawo, technika, ekonomia, stomatologia, anatomia, biologia, chemia, botanika, zoologia, wojskowość i wiele, wiele innych!

Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka:

- ponad 600.000 haseł głównych oraz ponad 1.000.000 tłumaczeń,

- synonimy i hasła spokrewnione,

- przykłady zastosowania hasła umożliwiają lepsze zrozumienie kontekstu znaczeniowego,

- antonimy,

- ponad 50 specjalizacji, którymi zajmują się odpowiedni specjaliści - lekarze, prawnicy, inżynierowie,

- ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia,

- hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione,

- oznaczenie pisowni i haseł amerykańskich i brytyjskich,

- wbudowany słownik skrótów

- szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania,

- zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł,

- brak konieczności połączenia z Internetem,

- aktywne odnośniki pomiędzy hasłami,

- quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika.

Dictionaries by Leksyka.pl are being created since 2001 and, as the name suggests, are meant to encompass all vocabulary of a given language. This is the first project of this kind in the world.

The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation.

CATEGORIES, e.g. medicine, law, technology, economy, dentistry, anatomy, biology, chemistry, botany, zoology and many, many more!

Here’s why you should use iLeksyka:

- over 600, 000 main entries and more than 1, 000, 000 translations,

- synonyms and similar entries,

- examples of use make it easier to understand the context,

- antonyms,

- over 50 specialty fields developed by specialists: physicians, lawyers, engineers, etc.,

- frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily,

- specialist entries are briefly explained,

- separate American and British spelling,

- included acronyms,

- prompt search for entries while you type,

- bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries,

- no need to connect to the Internet,

- active links to other entries,

- quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2011-04-17 17:22:30). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
37 ms.